Driebergen
Driebergen

Grondwerk, riolering en terreinverharding

We hebben diverse werkzaamheden verricht ten behoeve van de nieuwbouw van 15 appartementen in Driebergen in opdracht van Bouwbedrijf J.G. Timmer B.V. uit Kesteren grondwerk, ontgraven bouwput, toepassen grondverbetering voor realiseren van de fundering Hiervoor hebben we 600 m2 aangevoerd om de draagkracht van de ondergrond te verbeteren leveren en aanbrengen rioleringen 185 st. infiltratiekratten […]