Grondwerk, riolering en terreinverharding

We hebben diverse werkzaamheden verricht ten behoeve van de nieuwbouw van 15 appartementen in Driebergen in opdracht van Bouwbedrijf J.G. Timmer B.V. uit Kesteren

  • grondwerk, ontgraven bouwput, toepassen grondverbetering voor realiseren van de fundering Hiervoor hebben we 600 m2 aangevoerd om de draagkracht van de ondergrond te verbeteren
  • leveren en aanbrengen rioleringen
  • 185 st. infiltratiekratten ingegraven voor het infiltreren van regenwater in de bodem, met zandvangputten voor inspectiemogelijkheden.
  • realiseren terrassen, rijbaan en parkeerplaats
  • planten hagen en bomen

 

Specifieke informatie inzake de infiltratiekratten:

Infiltratiekratten nemen bovengronds geen ruimte in en hebben veelal een grotere opslagcapaciteit dan bovengrondse regenwateropslag. Afhankelijk van de omvang van de kunststof kratten en mogelijkheden in de ondergrond kan een aanzienlijke hoeveelheid neerslagwater worden opgeslagen en daarna vertraagd wegzakken (‘infiltreren’) in de bodem.

Er zijn infiltratiekratten in diverse afmetingen: van enkele kratten voor individuele huizen tot aan elkaar aangesloten voorzieningen voor hele stadswijken. De kratten kunnen bijvoorbeeld worden toegepast in tuinen en onder wegen, sportvelden en parkeerpleinen. Hiermee wordt dubbel grondgebruik mogelijk. Infiltratiekratten zijn wel alleen toe te passen in gebieden waar de grondwaterstand niet hoog is, anders staan de kratten al in het grondwater. Dan is de toevoeging van deze kratten niet effectief.

Schematische doorsnede infiltratiekratten