Nieuwbouw woning te Ottoland

Voor een nieuw te bouwen woning en schuur in Ottoland hebben wij het voorbereidende werk verricht.

Onze werkzaamheden:

  • bouwrijp maken – egaliseren, ontgraven cunet, aanbrengen gebroken puin
  • heiwerk – 30 stuks heipalen met betonnen oplangers
  • grondwerk – ontgraven grond uit bouwput en aanvullen fundering
  • beschoeiing –  50 m1 aanbrengen opgeklampte hardhouten schotten, palen, gording
  • terreinverharding – gebroken puin aanbrengen rondom woning, opsluitbanden en aanbrengen grind