Dordrecht
Dordrecht

Grondwerk damwandkuip en bemaling

In opdracht van Krijgsman Bouw uit Dordrecht hebben we voor een familie uit Ridderkerk het grondwerk voor de damwandkuip verricht. De bouwput is ontgraven, aangevuld met drainagezand en gevlakt. Rondom is de kelder aangevuld tot hoogte bestaand maaiveld. Tevens verzorgen we het bemalingsplan en worden open bemaling aangebracht. Wilt u hierover meer informatie of heeft […]