Fella hooischudder
Fella hooischudder
Hooischudder

Voor het uitschudden van het gemaaide gras.