Disclaimer
Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Loonbedrijf den Boer te Goudriaan gelden de volgende voorwaarden:

De website is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site volledig, juist en actueel is. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Loonbedrijf den Boer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto’s, audio, geluid en software) behoren toe aan Loonbedrijf den Boer of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Loonbedrijf den Boer worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Loonbedrijf den Boer
2977 LA
Goudriaan
T 0183-588310

Loonbedrijf den Boer is gevestigd in Goudriaan en ingeschreven in de Kamer van Koophandel Dordrecht onder nr. 23074699